Vi har en høj grad af fleksibilitet, da vi selv har 14 lastbiler. De senere år er vi gået over til selv at køre en større og større del af vores dyr, hvor vi tidligere brugte spedition. Vi lejer dog stadigvæk 8-10 biler om ugen. Kørsel til eksport består i stigende grad af polske vognmænd for at mindske transportomkostningerne.

Vi har navigations- og overvågningsudstyr på alle biler, som er godkendt til transport på over 8 timer.

Vi kører primært vores egne dyr, men flytter også for 3. mand som lønflytning. Det kan være i Danmark med flytning fra en besætning til en anden, men også til eksport, hvor vi kan stå for al papirarbejdet og afregning mellem modtagere i hele EU.

På de største biler har vi plads til 800-850 grise. Vi har desuden en bil med plads til slagtesøer i 3 etager.

Efter mange vintre med vanskelige vaskeforhold, byggede vi i 2013 vores egen vaskehal. Den dag i dag er det stadig én af de mest moderne vaskehaller med høj- og lavtryk, samt desinfektion.

Vi har vores egen smed ansat til at reparere skader og holde vort materiel i orden og funktionsdygtig på alle tider af året.