Vi formidler kreaturer til levebrug og til slagtning. Herudover køber vi hele besætninger ved ophør og sørger for afvikling til slagt og levebrug.

Desuden tilbyder vi også kørsel til Sevel Slagteri A/S for dem, som vil have slagtet egne dyr til eget forbrug.